O kompaniji

"EUCOM" je osnovan 19.09.1997. godine sa ciljem da nastavi i ubrza razvoj poslova koje su "BEOFON" Bukurešt i "INTERTRADE RESOURCES" Nassau već imale na tržištu Srbije. Proteklih godina uspešno je realizovana osnovna ideja i kontinuirano su razvijani poslovi izvoza, uvoza, reexporta, veleprodaje i sopstvene proizvodnje.

Posebnu pažnju posvećujemo proširivanju poslovanja na proizvodnju, angažovanjem svih resursa za potrebe domaćeg i ino-tržišta. U decembru 2016. godine kompanija „EUCOM" je kupila „Hemijsku industriju Župa" iz Kruševca.

„Hemijska industrija Župa" je jedan od vodećih proizvođača hemikalija, uključujući pesticide i aktivne materije za pesticide, različitih tipova sulfata i aditiva za stočnu ishranu.  (www.hizupa.rs)

Trenutno "EUCOM" zapošljava 31 radnika. Mi smo dobra kombinacija iskustva i mladosti. Poslovnu saradnju imamo sa firmama iz 27 evropskih zemalja, a prisutni smo na tržištu Kine, Indije, Južne Koreje, Tajvana, Turske, i drugih zemalja sveta.

Preko firme "BEOFON, Srl." Bukurešt posebno dobru saradnju imamo sa firmama iz Rumunije.

U 2016. godini ostvarili smo prihode u visini od 34 miliona evra. Naša osnovna ideja je da gradimo stabilne i dugoročne poslovne odnose. Poslove širimo visokim profesionalnim kvalitetom rada i usluga.

U okviru aranžmana na kojima smo angažovani uvek smo spremni da za naše poslovne partnere tražimo nove kupce i nova tržišta, kao i da obezbedimo potrebne sirovine, repromaterijale i gotove proizvode.

Preduzeće EUCOM poseduje sertifikat sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

 

TOP